Crkve i kapelice

Crkva sv. Jurja u Đurđevcu

Današnja župna crkva Sv. Jurja, koja dominira centrom Đurđevca, leži na temelju već nekoliko prethodnih crkava. Početkom 17.stoljeća najprije je sagrađena drvena crkva, da bi se na istom mjestu 1710. godine podigla zidana crkva pod zaštitom Blažene Djevice Marije od Navještanja. Nakon što su župljani sakupili nova sredstva gradi se nova crkva Sv. Jurja ali zbog močvarnog područja na tom prostoru crkva biva srušena. Tadašnji župnik Medvedac pozvao je arhitekta Stjepana Podhorskog da izradi nacrt sadašnje crkve, a s gradnjom se započelo 3.rujna 1928. godine. Župna crkva Sv. Jurja bila je gotova 10. studenog 1929. godine i posvećena iz ruku pomoćnog zagrebačkog biskupa dr. Dominika Premuša uz osobno prisustvo dr. A. Bauera, nadbiskupa zagrebačkog.  Župna crkva Sv. Jurja predstavlja reinterpretaciju starohrvatske crkve s romaničko-bizantskim stilskim elementima. Ovakav tip sakralne arhitekture ne susreće se često u Hrvatskoj te stoga predstavlja svojevrsno iznenađenje svojom pojavom i ostavlja upečatljiv dojam.

Zbog močvarnog zemljišta na kojem leži župna crkva, a zbog sigurnosti , temelji crkve su kopani 3 metra duboko i leže na drvenim pilonima na kojima je 1 metar debela betonska ploča na kojoj leži crkva, za koju je utrošeno 230 vagona šljunka iz rijeke Drave. Jedini ostatak stare cerkve je zidani barokni zvonik koji je preuređen i ugrađen u novu crkvu. Crkva je elektrificirana 1929. godine te ponovno 1961. godine, a prva u Hrvatskoj ima elektrificirana zvona iz 1967. godine.

Unutrašnjošću crkve dominira glavni maramorni oltar na kojem se nalazi slika Sv. Jurja (ulje na platnu) koju je za župnu crkvu naslikao slikar  Martin Peroš 1896. godine, a koja je prenesena iz stare crkve iz 1824. godine. Unutrašnjost crkve krase i dva bočna oltara: oltar Sv. Tri kralja, izrađen iz mramora 1936. godine i oltar Majke Božje također iz 1936. godine, a izveden u tehnici mozaika. Predstavlja sliku Majke Božje od Navještenja, a izradio ga je Zvonimir Huzjak iz Zabreba prema minijaturi Julija Klovića iz 16. stoljeća.

Veliku pažnju u crkvi privlaće lusteri (njih pet), naročito središnji , koji je 5 metara širok i 4 metra visok, a u središtu sadrži lik planete Zemlje. Nacrt za njega je napravio dr. Antun Ivandija, a izradio ga je Luka Ivandija. Značajni inventar crkve su i njene orgulje sa registara, sagrađene u domaćoj tvrtki Hefeler 1908. godine. Kasnije su preuređene i blagoslovljene 1980. godine.

Blagdan svog zaštitnika, Sv. Jurja, Đurđevčani slave 23. travnja nizom crkvenih, svjetovnih, kulturnih i etnografskih događanja.

Kapela Sv. Rozalije

Drvena kapela Sv. Rozalije, podignuta je na mjestu kapele Sv. Jurja 1733. godine, a na mjestu drvene kapele sagrađena je današnja kapela 1925. godine, u koju su preneseni barokni oltari iz drvene kapele. Kapela ima tri vrlo vrijedna pozlaćena barokna oltara. Glavni oltar Sv. Rozalije izrađen je 1733. godine, a krasi ga slika Sv. Rozalije (ulje na platnu) koju je naslikao 1716. godine Johan Anton Fellner u Ptuju (Slovenija). Slika je iznimne umjetničke vrijednosti. Oltar Sv. Ivana Krstitelja i Sv. Roka spominju se 1824. godine, ali potječu iz 18. stoljeća i velike su umjetničke vrijednosti. 

Kapela sv. Rozalije

Kapela Srca Isusova

Kapela Srca Isusova sagrađena je 1910. godine u neogotičkom stilu. Duga je 14 metara i široka 9 metara i visine oko 8 metara. Ima vrlo bogato razvijenu fasadu, a na vrhu je tornjić u kojem se nalazi zvono. Pročeljem kapele dominiraju postavljeni postamenti s nadstrešnicom na kojima su kipovi Sv. Petra i Pavla. U središtu se nalazi oltar s kipom Srca Isusova. U unutrašnjosti sa desne strane nalazi se oltar blaženog Alojzije Stepinca, a sa lijeve strane oltar majke Božje Bistričke.

Kapela Srca Isusova

Kapela Trpnog Isusa

Na raskršću Basaričekove ulice i ulice Donji Brvci, sa zapadne strane nalaze se kapela Trpećeg Isusa (Jesus patiens), koju je dao sagraditi Martin Šostarec, a župnik Franjo Milinković je 13. lipnja 1844. godine svečanom misom blagoslovio kapelu. Zidana je polukružnim završetkom, duljina 3,76 m, a visine oko 5,50 m. Na fasadi ima dvokrilna vrata, polukružnog završetka. Vrata su željezna i staklena su s gornje strane radi osvjetljenja kapele. Na pozadinskom zidu je smješten zidni oltar. Iznad zidnog oltaranog stola na postoljima su: Kip Žalosne Gospe nalazi se u sjedećem stavu i uz nju dva krilata anđela. Kapela je zalaganjem vjernika obnovljena 2010. godine.

Kapelica Blažene Djevice Marije od 7 žalosti

Na najvišem dijelu đurđevačkog groblja nalazi se zidna kapela u čast Blaženoj Djevic Mariji od 7 žalosti. Kapela je sagrađena 1912. godine. U kapelici je pokopan svećenik Jakov Novosel koji je bio jedan od inicijatora izgradnje današnje župne crkve Sv. Juraj. Uz zapadni zid svetišta nalazi se zidani oltarni stol, na koji je smješten kip majke Božje Žalosne s likom Isusa skinutog s križa na njezinom krilu. Prije par godina kapela Žalosne Gospe na groblju dobila je zvono koje prati pokojnike na vječni počinak.

Na području grada Đurđevca ostali objekti kulturno povijesne baštine su:

  • župna crkva Uznešenja Blažene Djevice Marije u Budrovcu,
  • crkva Sv. Elizabete u  Čepelovcu
  • kapela Žalosne Gospe
  • kapela Anđela Čuvara u Mičetincu
  • kapela Majke Božje od Ružarija u Budrovcu