JAVNI POZIV za dodjelu infrastrukturne potpore za unapređenje turističkog proizvoda „Podravina adventure“

JAVNI POZIV za dodjelu infrastrukturne potpore za unapređenje turističkog proizvoda „Podravina adventure“

Na temelju članka 22. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 52/19. i 42/20.) direktor Turističke zajednice Grada Đurđevca dana 6. ožujka 2023. godine raspisuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu infrastrukturne potpore za unapređenje

turističkog proizvoda „Podravina adventure“

Svrha Javnog poziva je uključivanje privatnog i/ili civilnog sektora u turističku ponudu Grada Đurđevca kroz realizaciju „Podravina adventure“ turističkog paketa:

– quad safari .

Turistička zajednica Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Turistička zajednica) u svojem vlasništvu ima 2 četverokotača za potrebe turitičke ponude Quad safarija.

Navedene pokretnine Turistička zajednica namjerava dati u petogodišnji najam fizičkim ili pravnim osobama privatnog i/ili civilnog sektora koji su spremni kontinuirano i kvalitetno nuditi pojedine segmente ponude „Podravina adventure“ paketa, a koji imaju registriranu tu vrstu djelatnosti.

QUAD SAFARI TURISTIČKA PONUDA:

Turistička zajednica ovim javnim pozivom nudi u petogodišnji najam uz najamninu od 100,00 kn godišnje 2 quada marke CF MOTO, 495 cm3.

Uvjeti za potencijalne najmoprimce dvaju quadova za potrebe turističke ponude – Quad Safari su sljedeći:

– potencijalni najmoprimac – pravna ili fizička osoba mora imati registriranu djelatnost za rekreativno i komercijalnim najmom quadova  paraglidingom, te mora biti  registriran na području grada Đurđevca,

– unutar 24 mjeseca najmoprimac mora iz vlastitih izvora nabaviti još minimalno 2 quada s minimalno 400 cm3, te ostalu opremu potrebitu za neometano i sigurno bavljenjem komercijalnim najmom quadova,

– najmoprimac mora osigurati profesionalnu pratnju prilikom najma quadova,

– ukoliko pravni subjekt nema osigurano profesionalnu pratnju, mora osigurati vozila (kasko osiguranje) i sve vozače,

– redovito održavanje, servisiranje i registriranje quadova o vlastitom trošku,

– obaveza nadomještanja potrganih i/ili neispravnih dijelova quadova o vlastitom trošku,

– kontinuirano (neprekidno), 365 dana u godini omogućiti pružanje komercijalne usluge komercijalne najma quadova,

– poštivati sve zakonske obaveze i propise RH vezanu uz rekretivno i komercijalno bavljenje najmom quadova,

– osigurati sve aspekte sigurnog komercijalnog davanja quadova u najam,

– odgovarati za eventualne sigurnosne propuste te eventualne ozljede i nezgode,

– svakih 6 mjeseci dostavljati izvješće o broju komercijalnih korisnika Quad safarija Turističkoj zajednici,

– promovirati Quad safari preko vlastitih promotivnih kanala,

– sudjelovati u promotivnim kampanjama Turističke zajednice grada Đurđevca bez naknade,

– dostaviti plan aktivnosti za svaku kalendarsku godinu Turističkoj zajednici,

– organizirati minimalno jednu quad manifestaciju/susret/natjecanje s dionicima iz čitave regije godišnje,

– komercijalna cijena najma quadova određuje se za turističko tržište u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Đurđevca.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU:

– popunjena prijavnica (obrazac),

– Rješenje o registraciji/osnivanju (izvadak iz sudskog registra za pravne osobe i izvadak iz obrtnog registra za fizičke osobe/rješenje o upisu poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednih/ potvrde o upisu u Registar neprofitnih organizacija i sl.),

– dokaznica da je subjekt registriran za rekreativno i komercijalno bavljenje airsoftom, odnosno paraglidingom u tandemu, odnosno najmom quadova i vođenjem quad safari tura,

– plan aktivnosti za 2023. godinu.

OSTALE ODREDBE:

Po završetku Javnog poziva, Turistička zajednica će s korisnicima potpore potpisati ugovore kojima će se regulirati međusobna prava i obveze.

Ukoliko se na javni poziv za neki od turističkih paketa prijave dva ili više subjekata, Turistička zajednica će raspisati novi javni poziv kojim će se odabrati najpovoljniji ponuđač. Najpovoljniji ponuđač u tom slučaju podrazumijeva ponuditelja koji ponudi financijski najvišu ponudu za petogodišnji najam.

Ukoliko djelatnici Turističke zajednice uvide da se krše pojedini dijelovi ugovora, Turistička zajednica može uz obrazloženje/zapisnik jednostrano raskinuti ugovor i oduzeti pokretnine najmoprimcu.

PRIJAVA:

Rok za prijavu na ovaj Javni poziv je 14. ožujka 2023.

Prijave se dostavljaju poštom na adresu:

Turistička zajednica grada Đurđevca, S. Radića 1, Đurđevac.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ĐURĐEVCA


  • Objavljeno, 7. ožujka 2023.
  • Kategorija: Novosti
Ostale novosti