Javni poziv za najam Javne površine – PICOKIJADA 2022.

Javni poziv za najam Javne površine – PICOKIJADA 2022.

Na temelju članka 36. Statuta Turističke zajednice Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 9/2014) predsjednik Turističke zajednice Grada Đurđevca dana 16. svibnja 2022. donio je

ODLUKU

o obavljanju trgovačkih, zabavnih i promidžbenih djelatnosti na javnim površinama za vrijeme održavanja manifestacije „PICOKIJADA 2022.“ od 24. do 26. lipnja 2022. godine

I. OPĆA ODREDBA

Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti i cijene zakupa javnih površina za vrijeme održavanja manifestacije „PICOKIJADA 2022.“, u razdoblju 24.-26. lipnja 2022. godine.

II. OPĆI UVJETI

Za vrijeme održavanja manifestacije „PICOKIJADA 2022.“, u razdoblju od 24.-26. lipnja 2022. godine korisnici su se dužni pridržavati sljedećih uvjeta objavljenih od strane Turističke zajednice Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Organizator):

1. Posjedovati važeću registraciju za obavljanje djelatnosti.

2. Na vidnom mjestu postaviti naziv djelatnosti (obrt, tvrtku), adresu, OIB, ime i prezime nositelja djelatnosti.

3. Štandovi, kućice, prikolice moraju biti estetski zadovoljavajući. Suncobrani i krovni pokrovi za štandove (cerade, platna i sl.) moraju biti u boji pijeska (bež boja).

4. Zakupci koji će izlagati na prostoru Starogradske ulice obavezno moraju biti obučeni u tradicionalni, narodni ili uz brand Picokijade kontekstualno povezani kostim. Prihvatljiva odjeća je narodna nošnja ili uz tradicionalni zanat pripadajuće odijelo.

5. Zakupci prostora javnih površina na Trgu Sv. Jurja ili uz šetnicu pored Trga Sv. Jurja koji koriste male štandove, a troše puno struje (misli se na trošila ukupne snage veće od 1 KW), dužni su u prijavi navesti okvirno koliko snage troše te platiti dodatni paušalni iznos za potrošenu električnu energiju.

6. Svaki zakupnik dužan je osigurati ispravne produžne kablove za napajanje električnom energijom vlastitog izložbenog, prodajnog štanda.

7. Po završetku manifestacije svaki zakupnik dužan je očistiti zakupljeni prostor, otpad staviti u plastične vrećice i odložiti u za tu namjenu postavljene kontejnere.

8. Ambalaža i kutije za vrijeme trajanja manifestacije ne smiju stajati neposredno uz štandove, tako ni prikolice, transportna kolica, vozila i slično.

9. Organizator neće dozvoliti postavljanje štandova i izlaganje/prodaju predmeta koji ne zadovoljavaju navedene uvjete.

10. Svi zakupci koji ne ispunjavaju navedene uvjete i ne pridržavaju se pravila struke za obavljanje pojedine djelatnosti i pravila lijepog ponašanja, biti će udaljeni bez prava na povrat plaćenog iznosa.

11. Svi zakupci se moraju strogo pridržavati propisanih mjera od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, sukladno aktualnoj epidemiološkoj situaciji (socijalana distanca, punktovi s dezinfekcijskim sredstvima, maske, rukavice i ostalo). Ukoliko organizator uvidi da se zakupci ne pridržavaju propisanih mjera usklađenih s uputama Stožera civilne zaštite, organizator ima pravo udaljiti zakupca s javne površine bez prava na povrat plaćenog iznosa.

III. CIJENA ZAKUPLJENOG PROSTORA

1. Cijena za obavljanje trgovačkih, zabavnih i promidžbenih aktivnosti (nakit, prodaja kokica, lepinja, fastfood, ljekovito bilje, promidžbeni materijali i slično) iznosi 100,00 kn/m2 po danu.

2. Za postavljanje zabavnih sadržaja – zračni tobogani, vrtuljci i ostalo, raspisati će se posebni Natječaj s početnim iznosom zakupnine od 6.000,00 kn.

3. Za postavljanje zabavnih sadržaja – lunaparka raspisati će se posebni Natječaj s početnim iznosom zakupnine od 7.000,00 kn.

4. Neprofitne udruge građana, domaće radinosti i OPG-ovi s područja Koprivničko – križevačke županije, te braniteljske udruge s područja cijele Republike Hrvatske imaju besplatan zakup javne površine u Starogradskoj ulici ukoliko se bave rukotvorinama, tradicionalnim zanatima i obrtništvom, dok istovrsni izlagači izvan područja Koprivničko – križevačke županije plaćaju prostor u Starogradskoj ulici površine do 3 m2 300,00 kn po danu. Iznimno ako netko želi izlagati 3 dana (petak, subota, nedjelja) tada je cijena za treći dan 100,00 kuna, ukupno 700,00 kn za 3 dana.

Ukoliko zakupnik proširi svoju djelatnost na većoj površini od zatražene, isti plaća kaznu od 300 kn za svaki m2 javne površine za koju nije dobio suglasnost od zakupodavca.

IV. CIJENA STRUJE

Zakupci prostora javnih površina na Trgu sv. Jurja ili uz šetnicu koji koriste male štandove, a troše puno struje (misli se na trošila ukupne snage veće od 1 KW), plaćaju paušalan iznos struje od 50 kn po danu izlaganja za svaki kilovat prijavljene snage trošila.

Organizator osigurava priključak na električnu energiju, a zakupnik si osigurava ispravan i adekvatan produžni kabao.

Osoba ovlaštena od Organizatora provjeriti će koliko struje troše pojedini izlagači.

V. UPLATA

Ukupni iznos zakupnine zakupnici moraju uplatiti na žiro-račun Turističke zajednice Grada Đurđevca, otvoren kod Zagrebačke banke, IBAN HR 4123600001102454975, Stjepana Radića 1, OIB 86857947232 te uplatnicu dostaviti poštom preporučeno ili skeniranu na e-mail tzdjurdjevac@gmail.com najkasnije do 17. lipnja 2022. godine. Također kopiju uplatnice zakupnici su dužni čuvati kod sebe za vrijeme cijelog trajanja manifestacije.

*Ukoliko zakupnik ne izvrši uplatu do 17. lipnja 2022. godine., tada se ukupni iznos povećava za 30 % i dužan ga je uplatiti najkasnije do 22. lipnja 2022., u protivnom nema pravo izlaganja na „Picokijadi 2022.“

VI. ZAHTJEV

Za zakup javne površine objavit će se Javni poziv zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama.

Zahtjev za zakup javne površine treba sadržavati:

– naziv, adresa i OIB podnositelja zahtjeva,

– broj dana izlaganja na manifestaciji,

– opis lokacije koju se želi zakupiti,

– broj kvadrata javne površine,

– ukupna snaga svih trošila u kw,

– kontakt odgovorne osobe,

– rješenje nadležnog tijela kojim se dokazuje registracija subjekta.

Obrazac zahtjeva za zakup javne površine je potrebno zatražiti u uredu Turističke zajednice Grada Đurđevca. Zahtjev je potrebno poslati na e-mail: tzdjurdjevac@gmail.com do 13. lipnja 2022. godine.

Turistička zajednica Grada Đurđevca


  • Objavljeno, 16. svibnja 2022.
  • Kategorija: Novosti