Javni poziv za najam Javne površine – PICOKIJADA 2023.

Javni poziv za najam Javne površine – PICOKIJADA 2023.

Na temelju članka 31. Statuta Turističke zajednice Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 9/2014) predsjednik Turističke zajednice Grada Đurđevca dana 10. svibnja 2023. donio je

ODLUKU

o obavljanju trgovačkih, jednostavnih ugostiteljskih, zabavnih i promidžbenih djelatnosti na javnim površinama za vrijeme održavanja manifestacije „PICOKIJADA 2023.“ od 23. do 25. lipnja 2023. godine

I. OPĆA ODREDBA

Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti i cijene zakupa javnih površina za vrijeme održavanja manifestacije „PICOKIJADA 2023.“, u razdoblju 23.-25. lipnja 2023. godine.

II. OPĆI UVJETI

Za vrijeme održavanja manifestacije „PICOKIJADA 2023.“, u razdoblju od 23.-25. lipnja 2023. godine korisnici su se dužni pridržavati sljedećih uvjeta objavljenih od strane Turističke zajednice Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Organizator):

1. Posjedovati važeću registraciju za obavljanje djelatnosti.

2. Na vidnom mjestu postaviti naziv djelatnosti (obrt, tvrtku), adresu, OIB, ime i prezime nositelja djelatnosti.

3. Štandovi, kućice, prikolice moraju biti estetski zadovoljavajući. Suncobrani i krovni pokrovi za štandove (cerade, platna i sl.) moraju biti u boji pijeska (bež boja).

4. Zakupci koji će izlagati na prostoru Starogradske ulice obavezno moraju biti obučeni u tradicionalni, narodni ili uz brand Picokijade kontekstualno povezani kostim. Prihvatljiva odjeća je narodna nošnja ili uz tradicionalni zanat pripadajuće odijelo.

5. Zakupci prostora javnih površina na Trgu Sv. Jurja ili uz šetnicu pored Trga Sv. Jurja koji koriste male štandove, a troše puno struje (misli se na trošila ukupne snage veće od 1 KW), dužni su u prijavi navesti okvirno koliko snage troše te platiti dodatni paušalni iznos za potrošenu električnu energiju.

6. Svaki zakupnik dužan je osigurati ispravne produžne kablove za napajanje električnom energijom vlastitog izložbenog, prodajnog štanda.

7. Po završetku manifestacije svaki zakupnik dužan je očistiti zakupljeni prostor, otpad staviti u plastične vrećice i odložiti u za tu namjenu postavljene kontejnere.

8. Ambalaža i kutije za vrijeme trajanja manifestacije ne smiju stajati neposredno uz štandove, tako ni prikolice, transportna kolica, vozila i slično.

9. Organizator neće dozvoliti postavljanje štandova i izlaganje/prodaju predmeta koji ne zadovoljavaju navedene uvjete.

10. Svi zakupci koji ne ispunjavaju navedene uvjete i ne pridržavaju se pravila struke za obavljanje pojedine djelatnosti i pravila lijepog ponašanja, biti će udaljeni bez prava na povrat plaćenog iznosa.

III. CIJENA ZAKUPLJENOG PROSTORA

1.Cijena za obavljanje trgovačkih, zabavnih i promidžbenih aktivnosti (nakit, igračke, prodaja kokica, lepinja, fastfood, ljekovito bilje, promidžbeni materijali i slično) iznosi 16,00 eur/m2 po danu.

Prodaja igračaka moguća je jedino uz zone gdje se nalaze lunaparkovi.

2. Za vrijeme održavanje manifestacije „Picokijada 2023.“ (23.-25. lipnja 2023.) subjekti koji pružaju ugostiteljske usluge imaju pravo proširenja svojih terasa i zakupa javnih površina u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga (prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića) na javnim površinama po cijeni od 16,00 eur/m2 za sva 3 dana.

3. Neprofitne udruge građana, domaće radinosti i OPG-ovi s područja Koprivničko – križevačke županije, te braniteljske udruge s područja cijele Republike Hrvatske imaju besplatan zakup javne površine u Starogradskoj ulici ukoliko se bave rukotvorinama, tradicionalnim zanatima i obrtništvom, dok istovrsni izlagači izvan područja Koprivničko – križevačke županije plaćaju prostor u Starogradskoj ulici površine do 3 m2 40,00 eura  po danu. Iznimno ako netko želi izlagati 3 dana (petak, subota, nedjelja) tada je cijena za treći dan 15 eura, ukupno 95 eura za 3 dana.

Ukoliko zakupnik proširi svoju djelatnost na većoj površini od zatražene, isti plaća kaznu od 30,00 eura za svaki m2 javne površine za koju nije dobio suglasnost od zakupodavca.

IV. CIJENA STRUJE

Zakupci prostora javnih površina na Trgu sv. Jurja ili uz šetnicu koji koriste male štandove, a troše puno struje (misli se na trošila ukupne snage veće od 1 KW), plaćaju paušalan iznos struje od 10,00 eura po danu izlaganja za svaki kilovat prijavljene snage trošila.

Organizator osigurava priključak na električnu energiju, a zakupnik si osigurava ispravan i adekvatan produžni kabao.

Osoba ovlaštena od Organizatora provjeriti će koliko struje troše pojedini izlagači.

V. UPLATA

Ukupni iznos zakupnine zakupnici moraju uplatiti na žiro-račun Turističke zajednice Grada Đurđevca, otvoren kod Zagrebačke banke, IBAN HR 4123600001102454975, Stjepana Radića 1, OIB 86857947232 te uplatnicu dostaviti poštom preporučeno ili skeniranu na e-mail tzdjurdjevac@gmail.com najkasnije do 16. lipnja 2023. godine. Također kopiju uplatnice zakupnici su dužni čuvati kod sebe za vrijeme cijelog trajanja manifestacije.

*Ukoliko zakupnik ne izvrši uplatu do 16. lipnja 2023. godine., tada se ukupni iznos povećava za 30 % i dužan ga je uplatiti najkasnije do 19. lipnja 2023., u protivnom nema pravo izlaganja na „Picokijadi 2023.“

VI. ZAHTJEV

Za zakup javne površine objavit će se Javni poziv zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama.

Zahtjev za zakup javne površine treba sadržavati:

– naziv, adresa i OIB podnositelja zahtjeva,

– broj dana izlaganja na manifestaciji,

– opis lokacije koju se želi zakupiti,

– broj kvadrata javne površine,

– ukupna snaga svih trošila u kw,

– kontakt odgovorne osobe,

– rješenje nadležnog tijela kojim se dokazuje registracija subjekta.

Obrazac zahtjeva za zakup javne površine može se preuzeti na službenoj stranici Turističke zajednice Grada Đurđevca (www.visitdjurdjevac.hr). Zahtjev je potrebno poslati na e-mail: tzdjurdjevac@gmail.com do 16. lipnja 2023. godine.

Turistička zajednica Grada Đurđevca


  • Objavljeno, 18. svibnja 2023.
  • Kategorija: Novosti
Ostale novosti