Javni poziv za najam javne površine za Đurđevo v Đurđevcu 2022.

Javni poziv za najam javne površine za Đurđevo v Đurđevcu 2022.

Na temelju članka 36. Statuta Turističke zajednice Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 9/14) predsjednik Turističke zajednice Grada Đurđevca dana 30. ožujka 2022. donio je

O D L U K A

o obavljanju trgovačkih, zabavnih i promidžbenih djelatnosti na javnim površinama za vrijeme održavanja manifestacije „Đurđevo v Đurđevcu 2022.“ od 22. do 24. travnja 2022. godine

I. OPĆA ODREDBA

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i cijene korištenja javnih površina u vrijeme održavanja manifestacije „Đurđevo v Đurđevcu 2022.“, u razdoblju od 22. – 24. travnja 2022. godine.

II. OPĆI UVJETI

Za vrijeme održavanja manifestacije „Đurđevo v Đurđevcu 2022.“, dana 22., 23. i 24. travnja 2022. godine korisnici su dužni pridržavati se sljedećih uvjeta objavljenih od strane Turističke zajednice Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Organizator):

1. Posjedovati važeću registraciju za obavljanje djelatnosti.

2. Na vidnom mjestu postaviti naziv djelatnosti (obrt, tvrtku), adresu, OIB, ime i prezime nositelja djelatnosti.

3. Štandovi, kućice, prikolice moraju biti estetski zadovoljavajući.

4. Zakupci prostora javnih površina na Trgu Sv. Jurja ili uz šetnicu koji koriste male štandove, a troše puno struje (misli se na trošila ukupne snage veće od 1 KW), dužni su u prijavi navesti okvirno koliko snage troše, te platiti dodatni paušalni iznos za potrošenu električnu energiju.

5. Svaki zakupnik dužan je osigurati ispravne produžne kablove za napajanje električnom energijom vlastitog izložbenog, prodajnog štanda.

6. Po završetku manifestacije svaki zakupnik dužan je očistiti zakupljeni prostor, otpad staviti u plastične vrećice i odložiti u za tu namjenu postavljene kontejnere.

7. Ambalaža i kutije za vrijeme trajanja manifestacije ne smiju stajati neposredno uz štandove, tako ni prikolice, transportna kolica, vozila i slično.

8. Organizator neće dozvoliti postavljanje štandova i izlaganje/prodaju predmeta koji ne zadovoljavaju navedene uvjete.

9. Svi zakupci koji ne ispunjavaju navedene uvjete i ne pridržavaju se pravila struke za obavljanje pojedine djelatnosti i pravila lijepog ponašanja, biti će udaljeni bez prava na povrat plaćenog iznosa.

III. CIJENA ZAKUPLJENOG PROSTORA

1. Za pokretne štandove do 4 m2 (knjige, nakit, prodaja kokica, lepinja, fastfood, ljekovito bilje, promidžbeni materijali i slično) plaća se zakupnina u iznosu od 200,00 kn po danu ili 500,00 kn za sva tri dana.

2. Za prostor od 4 do 10 m2 plaća se zakupnina u iznosu 300,00 kn po danu ili 750,00 kn za sva tri dana.

3. Za prodaju kokica, lepinja,brze hrane, šećerne vate i balona plaća se iznos 200,00 kn po danu ili 500,00 za sva tri dana.

* Ukoliko se na jednom izložbeno/prodajnom mjestu dodatno prodaju i kokice/lepinje (točka 3), kao i za slučaj da dvije pravne ili fizičke osobe koriste jedan prostor, plaća se za svaku djelatnost ili/i pravni subjekt pojedinačno (iznosi navedeni u točkama 1-3).

4. Za postavljanje zabavnih sadržaja (lunapark, zračni tobogani, vrtuljci i sl.) :

– za sva tri dana cijena m2 je 25kn

5. Neprofitne udruge građana, domaće radinosti i OPG-ovi s područja Koprivničko – križevačke županije, te braniteljske udruge s područja cijele Republike Hrvatske imaju besplatan zakup javne površine ukoliko se bave rukotvorinama, tradicionalnim zanatima i obrtništvom, dok istovrsni izlagači izvan područja Koprivničko – Križevačke županije plaćaju prostor površine do 3 m2 u iznosu 150 kn po danu.

6. Izlagači na „Cvetnom sajmu“ s područja Koprivničko-križevačke županije imaju besplatnu mogućnost izlaganja, dok izlagači izvan Koprivničko-križevačke županije plaćaju prostor površine do 3 m2 u iznosu 150 kn po danu.

Ukoliko zakupnik proširi svoju djelatnost na većoj površini od zatražene, isti plaća zakupninu u iznosu od 300 kn za svaki m2 javne površine za koju nije dobio suglasnost od zakupodavca.

IV. CIJENA STRUJE

Zakupci prostora javnih površina na Trgu Sv. Jurja ili uz šetnicu koji koriste male štandove, a troše puno struje (misli se na trošila ukupne snage veće od 1 KW), plaćaju paušalan iznos struje od 50 kn po danu izlaganja za svaki kilovat prijavljene snage trošila.

Organizator osigurava priključak na električnu energiju, a zakupnik si osigurava ispravan i adekvatan produžni kabao.

Osoba ovlaštena od Organizatora provjeriti će koliko struje troše pojedini izlagači.

V. UPLATA

Ukupni iznos zakupnine korisnici moraju uplatiti na žiro račun Zagrebačke banke, IBAN HR 4123600001102454975 Turistička zajednica Grada Đurđevca, S. Radića 1, OIB 86857947232, te uplatnicu dostaviti poštom preporučeno ili skeniranu na e-mail tz@djurdjevac.hr, najkasnije do 15. travnja 2022. godine. Također kopiju uplatnice korisnici su dužni čuvati kod sebe za vrijeme cijelog trajanja manifestacije.

VI. ZAHTJEV

Za zakup javne površine objavit će se Javni poziv zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama.

Zahtjev za zakup javne površine treba sadržavati: – naziv, adresa i OIB podnositelja zahtjeva,

– broj dana izlaganja na manifestaciji,

– opis lokacije koju želi u zakup,

– broj kvadrata javne površine,

– ukupnu snagu svih trošila u kw,

– kontakt odgovorne osobe,

– rješenje nadležnog tijela kojim se dokazuje registracija subjekta.

Zahtjev je potrebno poslati na e-mail: tz@djurdjevac.hr do 15. travnja 2022. godine.

Predsjednik Turističke zajednice Grada Đurđevca

Hrvoje Janči, mag.educ.


  • Objavljeno, 11. travnja 2022.
  • Kategorija: Novosti