JAVNI POZIV za proširenje djelatnosti ugostiteljskih objekata na javnim površinama te zakup javnih površina za subjekte koji pružaju ugostiteljske usluge – PICOKIJADA 2021.

JAVNI POZIV za proširenje djelatnosti ugostiteljskih objekata na javnim površinama te zakup javnih površina za subjekte koji pružaju ugostiteljske usluge – PICOKIJADA 2021.

Na temelju članka 36. Statuta Turističke zajednice Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 9/2014) predsjednik Turističke zajednice Grada Đurđevca dana 27. svibnja 2021. donio je

O D L U K A

o proširenju djelatnosti ugostiteljskih objekata na javnim površinama te o zakupu javne površine za subjekte koji pružaju ugostiteljske usluge (prodaja hrane i pića)  za vrijeme održavanja „Picokijade 2021.“ u razdoblju od 25.-27. lipnja 2021. godine

1. Za vrijeme održavanja manifestacije „Picokijada 2021.“ (25.-27. lipnja 2021.) subjekti koji pružaju ugostiteljske usluge (u daljnjem tekstu: Zakupnik) imaju pravo proširenja svojih terasa i zakupa javnih površina u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga na javnim površinama po cijeni od 30kn/m2.

Zakupnici plaćaju paušalan iznos struje od 50 kn po danu izlaganja za svaki kilovat prijavljene snage trošila.

Turistička zajednica Grada Đurđevca (u daljenjem tekstu: Organizator) osigurava priključak na električnu energiju, a zakupnik si osigurava ispravan i adekvatan produžni kabao.

2. Zakupnik koji zakupi javne površine dužan je na proširenim i zakupljenim dijelovima točiti službeno pivo „Picokijade 2021.“ o kojem će Organizator naknadno obavijestiti Zakupnika.

3. Odjeća osoblja zaduženog za usluživanje gostiju u ugostiteljskim objektima koji proširuju terase mora isticati tradicijska obilježja đurđevačkog kraja (nošnje, tradicijski šeširi, marame, šulcevi, majice s obilježjima manifestacije itd.).

4. Po završetku priredbe svaki zakupnik je dužan očistiti zakupljeni prostor, otpad staviti u plastične vrećice i odnijeti u za tu namjenu postavljeni kontejner.

5. Svaki zakupnik dužan je estetski urediti zakupljenu javnu površinu sukladno napucima Turističke zajednice kao Organizatora. Suncobrani i krovni pokrovi za štandove (cerade, platna i sl.) moraju biti u boji pijeska (bež boja).

6. Od Organizatora ovlaštene osobe za provedbu ove Odluke će u slučaju kršenja njenih odredaba sankcionirati prekršitelje zabranom daljnjeg korištenja javne površine.

7. Svi zakupci se moraju strogo pridržavati propisanih mjera od strane Stožera civilne zaštite Repbulike Hrvatske, sukladno aktualnoj epidemiološkoj situaciji (socijalana distanca, punktovi s dezinfekcijskim sredstvima, maske, rukavice i ostalo). Ukoliko organizator uvidi da se zakupci ne pridržavaju propisanih mjera usklađenih s uputama Stožera civilne zaštite, organizator ima pravo udaljiti zakupca s javne površine bez prava na povrat plaćenog iznosa.

8. Ukoliko zakupnik proširi svoju djelatnost na većoj površini od zatražene, isti plaća kaznu od 300 kn za svaki m2 javne površine za koju nije dobio suglasnost od zakupodavca.

9. Ukupni iznos zakupnici moraju uplatiti na žiro-račun Zagrebačke banke, IBAN HR 4123600001102454975 Turistička zajednica Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, OIB 86857947232 te uplatnicu dostaviti poštom preporučeno ili e-mailom najkasnije do 22. lipnja 2021. godine. Također kopiju uplatnice korisnici su dužni čuvati kod sebe za vrijeme cijelog trajanja manifestacije.

10. U skladu s trenutno propisanim epidemiološkim mjerama radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata za vrijeme Picokijade 2021. je do 24:00 h, ukoliko stožer ne promjeni prilikom idućeg popuštanja mjera.

11. Za zakup javne površine objavit će se Javni poziv zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama.

Zahtjev za zakup javne površine treba sadržavati:

– naziv, adresa i OIB podnositelja zahtjeva,

– broj dana izlaganja na manifestaciji,

– opis lokacije koju se želi zakupiti,

– broj kvadrata javne površine,

– ukupna snaga svih trošila u kW,

– kontakt odgovorne osobe,

– rješenje nadležnog tijela kojim se dokazuje registracija subjekta.

Obrazac zahtjeva za zakup javne površine je potrebno zatražiti u uredu Turističke zajednice Grada Đurđevca. Zahtjev je potrebno poslati na e-mail: tz@djurdjevac.hr do 18. lipnja 2021. godine.

Turistička zajednica Grada Đurđevca


  • Objavljeno, 4. lipnja 2021.
  • Kategorija: Novosti
Ostale novosti

Uživajte u bogatom programu Đurđeva v Đurđevcu 2024.

12. travnja 2024.