KUD Petar Preradović i Đurđevčice

Rad Kulturnog umjetničkog društva “Petar Preradović” datira s kraja devetnaestog stoljeća (1873.), a očituje se kroz različite oblike kulturnih djelatnosti preko svojih sekcija kao što su folklorna, tamburaška, dramska, likovna, ritmička i pjevački zbor.

Repertoar se sastoji od dvanaest različitih koreografija i preko tridesetak vokalnih, instrumentalnih i vokalno-instrumentalnih brojeva. KUD kroz svoj rad okuplja poznate hrvatske etnokoreologe i koregrafe, a sve je to rezultiralo raznolikim repertoarom u kojem se njeguje izvorna narodna umjetnost Podravine, Zagorja, Međimurja, Slavonije, Baranje, Karlovačkog pokuplja, Posavine, Splita, otoka Korčule, Like i Bunjevačkih Hrvata. Od 2006. godine na programu je i čuvena koreografija Dr. Ivana Ivančana, ¨PODRAVSKI SVATI¨ u kojoj se vjerno čuvaju svatovske pjesme, plesovi i običaji Podravine.

Društvo posjeduje vlastiti fundus narodnih nošnji, a u tamburaški instrumentarij uvode tradicijska glazbala: samicu, dude, gajde i cimbal.

Raznolikost hrvatskog plesnog folklora zabilježena je na prvom nosaču zvuka Podravino kraju mili, a autentični napjevi Podravine zabilježeni su na novom nosaču zvuka Pozvale so dekle dečke, u izvođenju ženskog ansambla Đurđevčice.

Ženski vokalni ansambl Đurđevčice djeluje unutar KUD-a “Petar Preradović” koji se diči postojanjem i tradicijom još od kraja devetnaestoga stoljeća.

Đurđevčice svojom vokalnom tehnikom vjerno čuvaju i prezentiraju hrvatsku tradicijsku kulturu rodnog kraja pa tako i cijele domovine. Repertoar čine pedesetak obrada narodnih napjeva. Posebno je atraktivan božićni program, a često izvode i autorske pjesme s već spomenutih festivala. Kroz dugogodišnji rad pjevačkog ansambla prošlo je više od dvadesetak članica koje su svojim nesebičnim radom sudjelovale u promoviranju rodnog kraja, očuvanju tradicijske kulture i zadržale postojanje.

KORISNI LINKOVI

kudpreradovic.hr

https://www.facebook.com/kudppreradovic


FOTOGALERIJA