Picokijada 2022: Javni poziv za proširenje djelatnosti ugostiteljskih objekata

Picokijada 2022: Javni poziv za proširenje djelatnosti ugostiteljskih objekata

J A V N I  P O Z I V

za proširenje djelatnosti ugostiteljskih objekata na javnim površinama te zakup javnih površina za subjekte koji pružaju ugostiteljske usluge (prodaja hrane i pića)  za vrijeme održavanja „Picokijade 2022.“ u razdoblju od 24.-26. lipnja 2022. godine

1.Za vrijeme održavanje manifestacije „Picokijada 2022.“ (24.-26. lipnja 2022.) subjekti koji pružaju ugostiteljske usluge (u daljnjem tekstu: Zakupnik) imaju pravo proširenja svojih terasa i zakupa javnih površina u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga na javnim površinama po sljedećim cijenama:

  • površine od 0 do 50m2 plaćaju iznos od 100,00 kn/m2
  • površine od 50 do 100 m2 plaćaju iznos od 90,00 kn/m2
  • površine iznad 100 m2 plaćaju iznos od 80,00 kn/m2.

Zakupnici plaćaju paušalan iznos struje od 50 kn po danu izlaganja za svaki kilovat prijavljene snage trošila.

Turistička zajednica Grada Đurđevca (u daljenjem tekstu: Organizator) osigurava priključak na električnu energiju, a zakupnik si osigurava ispravan i adekvatan produžni kabao.

2. Zakupnik koji zakupi javne površine dužan je na proširenim i zakupljenim dijelovima točiti službeno pivo „Picokijade 2022.“ o kojem će Organizator naknadno obavijestiti Zakupnika.

3. Odjeća osoblja zaduženog za usluživanje gostiju u ugostiteljskim objektima koji proširuju terase mora isticati tradicijska obilježja đurđevačkog kraja (nošnje, tradicijski šeširi, marame, šulcevi, majice s obilježjima manifestacije itd.).

4. Po završetku priredbe svaki zakupnik je dužan očistiti zakupljeni prostor, otpad staviti u plastične vrećice i odnijeti u za tu namjenu postavljeni kontejner.

5. Svaki zakupnik dužan je estetski urediti zakupljenu javnu površinu sukladno napucima Turističke zajednice kao Organizatora. Suncobrani i krovni pokrovi za štandove (cerade, platna i sl.) moraju biti u boji pijeska (bež boja).

6. Od Organizatora ovlaštene osobe za provedbu Odluke o proširenju djelatnosti ugostiteljskih objekata na javnim površinama te zakup javnih površina za subjekte koji pružaju ugostiteljske usluge (prodaja hrane i pića)  za vrijeme održavanja „Picokijade 2022.“ u razdoblju od 24.-26. lipnja 2022. godine će u slučaju kršenja njenih odredaba sankcionirati prekršitelje zabranom daljnjeg korištenja javne površine.

7. Ukoliko zakupnik proširi svoju djelatnost na većoj površini od zatražene, isti plaća kaznu od 300 kn za svaki m2 javne površine za koju nije dobio suglasnost od najmodavca

8. Ukupni iznos zakupnici moraju uplatiti na žiro-račun Zagrebačke banke, IBAN HR 4123600001102454975 Turistička zajednica Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, OIB 86857947232 te uplatnicu dostaviti poštom preporučeno ili putem e-mail-a tzdjurdjevac@gmail.com najkasnije do 17. lipnja 2022. godine Također kopiju uplatnice korisnici su dužni čuvati kod sebe za vrijeme cijelog trajanja manifestacije.

9. Zahtjev za zakup javne površine treba sadržavati:

– naziv, adresa i OIB podnositelja zahtjeva,

– broj dana izlaganja na manifestaciji,

– opis lokacije koju se želi zakupiti,

– broj kvadrata javne površine,

– ukupna snaga svih trošila u kW,

– kontakt odgovorne osobe,

– rješenje nadležnog tijela kojim se dokazuje registracija pravnog subjekta.

Obrazac zahtjeva za zakup javne površine je potrebno zatražiti u uredu Turističke zajednice Grada Đurđevca. Zahtjev je potrebno poslati na e-mail: tz@djurdjevac.hr do 13. lipnja 2022. godine.

Turistička zajednica Grada Đurđevca


  • Objavljeno, 16. svibnja 2022.
  • Kategorija: Novosti
Ostale novosti