PICOKIJADA 2022: Natječaj za zakup površine za postavljanje zabavnih sadržaja – zračnih tobogana, vrtuljaka i ostalo

PICOKIJADA 2022: Natječaj za zakup površine za postavljanje zabavnih sadržaja – zračnih tobogana, vrtuljaka i ostalo

NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine pored dječjeg igrališta za vrijeme održavanja manifestacije „Picokijada 2022.“ od 24.-26. lipnja 2022.

PREDMET NATJEČAJA:

1. Zakup javne površine pored dječjeg igrališta pored Trga sv. Jurja putem prikupljanja pismenih ponuda za postavljanje zabavnih sadržaja – zračnih tobogana, vrtuljaka i ostalo za vrijeme održavanja manifestacije „Picokijada 2022.“ od 24.-26. lipnja 2022.

  LOKACIJA  DJELATNOST  POVRŠINA U M2  POČETNI IZNOS ZAKUPNINE
Dječje igralište pokraj Trga sv. Jurja (broj katastarske čestice – 1265/2)Postavljanje zabavnih sadržaja – zračnih tobogana, vrtuljaka i ostalo    486 m2  6.000,00 kn

2. Na natječaj za postavljanje zabavnih sadržaja – zračnih tobogana, vrtuljaka i ostalo na manifestaciji „Picokijada 2022.“ mogu se prijaviti sve fizičke i pravne osobe s odgovarajućom registracijom i rješenjem za postavljanje zabavnih sadržaja- zračnih tobogana, vrtuljaka i ostalo, a u skladu s važećim zakonima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske.

3. Zakupnik mora zakupljene površine nakon korištenja dovesti u stanje urednosti kako ih je zatekao kod preuzimanja. Površine na kojima se postavi zabavni sadržaj moraju biti uredne i čiste za vrijeme cijelog trajanja manifestacije uz naznaku da otpad treba odlagati u za to postavljene kontejnere.

4. Zakupnik kojem se temeljem natječaja dodijeli prostor na manifestaciji „Picokijada 2022.“ dužan je cjelokupni iznos zakupnine uplatiti na račun Turističke zajednice Grada Đurđevca najkasnije do 20. lipnja 2022. godine.

5. Zakupnik nema pravo zakupljeni prostor za postavljanje zabavnih sadržaja – zračnih tobogana, vrtuljaka i ostalo na manifestaciji „Picokijada 2022.“ ustupiti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi u podzakup.

6. Noćno čuvanje postavljenog zabavnog sadržaja – zračnih tobogana, vrtuljaka i ostalo u vrijeme odvijanja manifestacije „Picokijada 2022.“ osigurava zakupnik.

7. Prijavu, troškove i sve nastale obaveze prema HDS ZAMP-u za glazbu u sklopu postavljenih zabavnih sadržaja na iznajmljenoj javnoj površini pokriva zakupnik.

8. Zakupnik kojem se temeljem natječaja dodijeli prostor na manifestaciji „Picokijada 2022.“ plaća paušalan iznos struje od 50 kn po danu za svaki kilovat prijavljene snage trošila.

Organizator osigurava priključak na električnu energiju, a zakupnik si osigurava ispravan i adekvatan produžni kabao.

9. Natječaj se provodi prikupljanjem pismenih ponuda koje moraju sadržavati:

  • presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba;
  • presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne, odnosno obrtni registar  za fizičke osobe;
  • opis lokacije i ponuđenih zabavnih sadržaja te visinu ponuđene zakupnine;
  • ukupnu snagu svih trošila u kw;

Prijave na natječaj za za postavljanje zabavnih sadržaja – zračnih tobogana, vrtuljaka i ostalo na manifestaciji „Picokijada 2022.“, predaju se do 27. svibnja 2022. godine poštom, na sljedeću adresu: 
Turistička zajednica Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac, NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ PICOKIJADA 2022.

10. Najpovoljnijom će se smatrati ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja sadrži najviši iznos zakupnine.

11. Po provedenom postupku natječaja odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi predsjednik Turističke zajednice Grada Đurđevca.

12. Sudionici u natječaju izvijestit će se o izvršenom odabiru u roku od 3 dana od donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Turistička zajednica Grada Đurđevca i izabrani najpovoljniji ponuditelj sklapaju Ugovor o zakupu lokacije najkasnije u roku od 3 dana od donošenja Odluke.

13. Po isteku roka za sklapanje ugovora o zakupu predsjednik Turističke zajednice Grada Đurđevca donosi odluku o davanju  javne površine u zakup sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

14. Turistička zajednica Grada Đurđevca zadržava pravo da ne izvrši odabir po natječaju bez obveze davanja obrazloženja tog postupka i za isto ne snosi odgovornost.

15. Dodatne informacije u svezi natječaja mogu se dobiti u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Đurđevca (099/709 0670) ili na mail tz@djurdjevac.hr.

Turistička zajednica Grada Đurđevca


  • Objavljeno, 16. svibnja 2022.
  • Kategorija: Novosti
Ostale novosti