PICOKIJADA 2023: Natječaj za zakup javne površine za potrebe ugostiteljske ponude ispod šatora

PICOKIJADA 2023: Natječaj za zakup javne površine za potrebe ugostiteljske ponude ispod šatora

NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za potrebe ugostiteljske ponude ispod šatora održavanja manifestacije „Picokijada 2023.“ od 23.-25. lipnja 2023. godine.

PREDMET NATJEČAJA:

1. Zakup javne površine u ulici Ljudevita Gaja uz centralni gradski park putem prikupljanja pismenih ponuda za postavljanje šatora s ugostiteljskom ponudom za vrijeme održavanja manifestacije „Picokijada 2023.“ od 23.-25. lipnja 2023. godine

  LOKACIJA  DJELATNOST  POVRŠINA U M2  POČETNI IZNOS ZAKUPNINE
1.Ulica Ljudevita Gaja uz centralni gradski parkUgostiteljska djelatnost Max 400  3.000,00€
2. Parkiralište uz Trg svetog Jurja – kčbr 19Ugostiteljska djelatnost  Max 400  3.000,00€

2. Na natječaj za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji „Picokijada 2023.“ mogu se prijaviti sve fizičke i pravne osobe s odgovarajućom registracijom i /ili rješenjem za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a u skladu s važećim zakonima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske.

3. Zakupnik mora zakupljene površine nakon korištenja dovesti u stanje urednosti kako ih je zatekao kod preuzimanja. Površine na kojima se postavi zabavni sadržaj moraju biti uredne i čiste za vrijeme cijelog trajanja manifestacije uz naznaku da otpad treba odlagati u za to postavljene kontejnere.

4. Zakupnik kojem se temeljem natječaja dodijeli prostor na manifestaciji „Picokijada 2023.“ dužan je cjelokupni iznos zakupnine uplatiti na račun Turističke zajednice grada Đurđevca najkasnije do 16. lipnja 2023. godine.

5. Zakupnik nema pravo zakupljeni prostor ustupiti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi u podzakup.

6. Na navedenoj lokaciji zakupnik je dužan svaki dan manifestaciji angažirati jedan glazbeni sastav koji će nastupati minimalno 4h dnevno. Glazba mora biti primjerena kulturnom statusu Picokijade – tamburaška, pop, rock i zabavna glazba.

7. Zakupnik je dužan za potrebe ugostiteljske ponude osigurati šator minimalne dimenzije 150m2

8. Noćno čuvanje iznajmljenog ugostiteljskog prostora za vrijeme odvijanja manifestacije „Picokijada 2023.“ osigurava zakupnik.

9. Prijavu, troškove i sve nastale obaveze prema HDS ZAMP-u za glazbu u sklopu postavljenih zabavnih sadržaja na iznajmljenoj javnoj površini pokriva zakupnik.

10. Zakupnik koji zakupi javne površine dužan je na proširenim i zakupljenim dijelovima točiti službeno pivo „Picokijade 2023.“ o kojem će Organizator naknadno obavijestiti Zakupnika.

11. Svaki zakupnik dužan je estetski urediti zakupljenu javnu površinu sukladno napucima Turističke zajednice kao Organizatora. Suncobrani i krovni pokrovi za štandove (cerade, platna i sl.) moraju biti u boji pijeska (bež boja).

12. Ukoliko zakupnik proširi svoju djelatnost na većoj površini od zatražene, isti plaća kaznu od 30,00 eura za svaki m2 javne površine za koju nije dobio suglasnost od najmodavca.

13. Zahtjev za zakup javne površine treba sadržavati:
– naziv, adresa i OIB podnositelja zahtjeva, odabranu lokaciju i iznos ponude,
– ukupna snaga svih trošila u kW,
– kontakt odgovorne osobe,
– rješenje nadležnog tijela kojim se dokazuje registracija pravnog subjekta.
– ugovore s glazbenim sastavima za sva 3 dana,
– potvrda da se protiv odgovorne osobe ne vodi kazneni postupak,
– potvrda porezne uprave da pravni subjekt nema poreznog dugovanja.

14. Organizator osigurava priključak na električnu energiju, a zakupnik si osigurava ispravan i adekvatan produžni kabao.

15. Prijave na natječaj predaju se osobno na dan 25. svibnja 2023. godine u 09.00 sati u uredu turističke zajednice gdje će svi ponuditelji sudjelovati u zajedničkom otvaranju ponuda.

16. Najpovoljnijom će se smatrati ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja sadrži najviši iznos zakupnine.

17. Najpovoljniji ponuditelj je dužan uplatiti 30% ponuđenih sredstava do 30. svibnja 2023.,a ostatak do 16. lipnja 2023. Ukoliko ponuditelj ne uplati 30% sredstava, odabrat će se 2. najpovoljniji ponuditelj.

18. Turistička zajednica Grada Đurđevca zadržava pravo da ne izvrši odabir po natječaju bez obveze davanja obrazloženja tog postupka i za isto ne snosi odgovornost.

19. Dodatne informacije u svezi natječaja mogu se dobiti u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Đurđevca (099/709 0670) ili na mail tz@djurdjevac.hr.


  • Objavljeno, 18. svibnja 2023.
  • Kategorija: Novosti