Rijeka Drava

Rijeka Drava sa svojim rukavcima, sprudovima, poplavnim šumama, vlažnim travnjacima, strmim i odronjenim obalama i mrtvicama jedna je od posljednjih očuvanih nizinskih rijeka Europe s izuzetnom biološkom i krajobraznom raznolikošću, rijetkim i ugroženim vrstama (orao štekavac, crna roda, mala čigra itd.)  i   raznolikom ornitofaunom i ihtiofaunom,  te bogatom geološkom i kulturno-tradicijskom   baštinom.

Ribolov u netaknutoj prirodi, promatranje ptica (vodarica, močvarica, pjevica, grabljivica…), fotosafari očuvanog staništa za brojne gmazove, vodozemce i sisavce  (jelene,  divlje svinje, vidre, dabrove…), kupanje na pješčanoj obali ili šljunčanom sprudu, ispiranje zlata,vožnja brodom i vožnja biciklom po dravskoj, bilodravskoj i prekodravskoj ruti samo su dio aktivnosti koje ljubitelje prirode neće ostaviti ravnodušnim.

Zbog svog značaja,  poplavno područje rijeka Drave, Mure i Dunava kao jedno od najznačajnijih  europskih riječnih ekosustava proglašeno je od strane UNESCO-a kao Prekogranični Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav .

KORISNI LINKOVI


FOTOGALERIJA