Stari Grad

Srednjovjekovna utvrda  Stari grad  jedinstveni  je fortifikacijski objekt osebujne povijesti i posebne arhitekture.

Nekad okružena močvarom koja mu je bila prirodni oblik zaštite, utvrda pripada tipu Wasserburga. Početak gradnje seže u 14. st, a nastavlja se kasnijim dogradnjama. Nepravilnog je poligonalnog centralnog oblika. Branič kula nastala kasnije, u 16. stoljeću, nosi na sebi zanimljive stilske detalje (gotičke kruškolike profilacije dovratnika i kamene klupčice pri ulazu u vežu). Dodatnu zaštitu činili su bedemi ne istog vremenskog postanka formirajući tzv. vanjsko dvorište  s dvije kružne ugaone kule.

Utvrda je bila osobito značajna u vrijeme prodora Osmanlija, nakon pada grada Virovitice pod njihovu vlast 1552, a o njezinu značenju i tadašnjem izgledu govore i brojni planovi i nacrti koji se čuvaju u arhivima u Austriji (u Beču i Grazu) i Njemačkoj (u Karslruheu i Dresdenu).

Utvrda više nije imala obrambenu zadaću nakon povlačenja Osmanlija iz Europe, a prestankom svog strateškog značenja izgubila je i svoju funkciju te su njezini prostori, osobito u prvoj poslovici 20.st, imali različite namjene, a danas je u njoj smješten Muzej Grada Đurđevca.

Prekretnicu u muzejskom, kulturnom i turističkom smislu doprinjela je Donacija hrvatskog slikara Ivana Lackovića Croate, s više od 2000 muzeoloških jedinica –  djela likovne zbirke hrvatskih autora i autora iz brojnih zemalja svijeta.

Donacija ILC danas čini stalni postav Muzeja Grada Đurđevca. Smještena je u autentičnom potkrovlju utvrde i  broji 163 remek djela hrvatskih umjetnika s kraja 19. i 20. stoljeća. Ostali dio donacije prezentira se kroz izložbene projekte posvećene nekom autoru ili temi. Tako ta muzejska zbirka nije statična, već djeluje  kao živi organizam.

Uz spomenuti stalni postav, Muzej u svom programu godišnje  realizira deset do dvanaest izložbenih projekata kojima je dosegao i održao status priznatih galerijskih prostora u Republici Hrvatskoj.

Povijest, arhitektura, scenska uprizorenja, izložbe, radionice, predavanja i koncerti učinili su utvrdu  Stari grad prepoznatljivim i primamljivim turističkim proizvodom kontinentalne Hrvatske.

KORISNI LINKOVI

https://www.youtube.com/watch?v=tu_stgYUx1M


FOTOGALERIJA