ĐUĐREVO V ĐURĐEVCU 2023: Natječaj za zakup površine za postavljanje zabavnih sadržaja – zračnih tobogana, vrtuljaka i ostalo

ĐUĐREVO V ĐURĐEVCU 2023: Natječaj za zakup površine za postavljanje zabavnih sadržaja – zračnih tobogana, vrtuljaka i ostalo

NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine pored dječjeg igrališta za vrijeme održavanja manifestacije „Đurđevo v Đurđevcu 2023.“ od 21.-23. travnja 2023.

PREDMET NATJEČAJA:

1. Zakup javne površine pored dječjeg igrališta pored Trga sv. Jurja putem prikupljanja pismenih ponuda za postavljanje zabavnih sadržaja – zračnih tobogana, vrtuljaka i ostalo za vrijeme održavanja manifestacije „Đurđevo v Đurđevcu 2023.“ od 21.-23. travnja 2023.

  LOKACIJA  DJELATNOST  POVRŠINA U M2  POČETNI IZNOS ZAKUPNINE
Dječje igralište pokraj Trga sv. Jurja (broj katastarske čestice – 449)Postavljanje zabavnih sadržaja – zračnih tobogana, vrtuljaka i ostalo    1340 m2  700,00 €

2. Na natječaj za postavljanje zabavnih sadržaja – zračnih tobogana, vrtuljaka i ostalo na manifestaciji „Đurđevo v Đurđevcu 2023.“ mogu se prijaviti sve fizičke i pravne osobe s odgovarajućom registracijom i rješenjem za postavljanje zabavnih sadržaja- zračnih tobogana, vrtuljaka i ostalo, a u skladu s važećim zakonima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske.

3. Zakupnik mora zakupljene površine nakon korištenja dovesti u stanje urednosti kako ih je zatekao kod preuzimanja. Površine na kojima se postavi zabavni sadržaj moraju biti uredne i čiste za vrijeme cijelog trajanja manifestacije uz naznaku da otpad treba odlagati u za to postavljene kontejnere.

4. Zakupnik kojem se temeljem natječaja dodijeli prostor na manifestaciji „Đurđevo v Đurđevcu 2023.“ dužan je cjelokupni iznos zakupnine uplatiti na račun Turističke zajednice grada Đurđevca najkasnije do 19. travnja 2023. godine.

5. Zakupnik nema pravo zakupljeni prostor za postavljanje zabavnih sadržaja – zračnih tobogana, vrtuljaka i ostalo na manifestaciji „Đurđevo v Đurđevcu 2023.“ ustupiti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi u podzakup.

6. Noćno čuvanje postavljenog zabavnog sadržaja – zračnih tobogana, vrtuljaka i ostalo u vrijeme odvijanja manifestacije „Đurđevo v Đurđevcu 2023.“ osigurava zakupnik.

7. Prijavu, troškove i sve nastale obaveze prema HDS ZAMP-u za glazbu u sklopu postavljenih zabavnih sadržaja na iznajmljenoj javnoj površini pokriva zakupnik.

8. Zakupnik kojem se temeljem natječaja dodijeli prostor na manifestaciji „Đurđevo v Đurđevcu 2023.“ plaća paušalan iznos struje od 10,00 € po danu za svaki kilovat prijavljene snage trošila.

Organizator osigurava priključak na električnu energiju, a zakupnik si osigurava ispravan i adekvatan produžni kabao.

9. Natječaj se provodi prikupljanjem pismenih ponuda koje moraju sadržavati:

  • presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba;
  • presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne, odnosno obrtni registar  za fizičke osobe;
  • opis lokacije i ponuđenih zabavnih sadržaja te visinu ponuđene zakupnine;
  • ukupnu snagu svih trošila u kw;

Prijave na natječaj za za postavljanje zabavnih sadržaja – zračnih tobogana, vrtuljaka i ostalo na manifestaciji „Đurđevo v Đurđevcu 2023.“, predaju se do 17. travnja 2023. godine poštom, na sljedeću adresu: 
Turistička zajednica Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac, NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ ĐURĐEVO 2023.

10. Najpovoljnijom će se smatrati ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja sadrži najviši iznos zakupnine.

11. Po provedenom postupku natječaja odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi predsjednik Turističke zajednice Grada Đurđevca.

12. Sudionici u natječaju izvijestit će se o izvršenom odabiru u roku od 3 dana od donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Turistička zajednica Grada Đurđevca i izabrani najpovoljniji ponuditelj sklapaju Ugovor o zakupu lokacije najkasnije u roku od 3 dana od donošenja Odluke.

13. Po isteku roka za sklapanje ugovora o zakupu predsjednik Turističke zajednice Grada Đurđevca donosi odluku o davanju  javne površine u zakup sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

14. Turistička zajednica Grada Đurđevca zadržava pravo da ne izvrši odabir po natječaju bez obveze davanja obrazloženja tog postupka i za isto ne snosi odgovornost.

15. Dodatne informacije u svezi nadmetanja mogu se dobiti u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Đurđevca (099/709 0670) ili na mail tz@djurdjevac.hr.

Turistička zajednica Grada Đurđevca


  • Objavljeno, 6. travnja 2023.
  • Kategorija: Novosti
Ostale novosti